NAZAJ
NA VRH

Hvala za vaše sporočilo!

Posredovali ga bomo prvemu prodajniku, ki ga srečamo pri avtomatu za kavo
in obljubimo, da se vam javimo v najkrajšem možnem času!

POSREDOVANO SPOROČILO

Ime in priimek:
Email naslov:
Telefonska številka:
Kategorija ponudbe:
Podjetje:
Naslov podjetja:
Vaše sporočilo:
NAZAJ NA VSTOPNO STRAN
Splošni pogoji nakupa kuponov

1 Prodaja kuponov – slovar pojmov

Splošni pogoji veljajo za prodajo kuponov Kuponko.si na prodajnih mestih Trafik 3DVA in prodajnih mestih, kjer 3DVA gostuje s svojo blagajno, na poslovalnicah Pošte Slovenije, na Multi točkah bencinskih servisov OMV ter na prodajnih mestih Petrol.

Mediastar Group d.o.o., Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana, matična št. 6835350000, identifikacijska št. SI17640130, registrski organ Okrožno sodišče Ljubljana, je preko portala Kuponko.si oglaševalec in posrednik pri prodaji storitev in izdelkov tretjih pravnih oseb (v nadaljevanju: izvajalec). Mediastar Group d.o.o. preko portala Kuponko.si zagotavlja informacijske storitve, upravlja z vsebinami in izvaja finančne transakcije. Na podlagi poslovnega sodelovanja s Pošto Slovenije d.o.o., Trafikami 3DVA in Petrol d.d., izvajalec prodaja kupone ponudnikov tudi preko prodajnega kanala Pošte Slovenije, trafik 3DVA, bencinskih servisov OMV z Multi točko ter na prodajnih mestih Petrol.

3DVA, d. o. o., Cesta 24. junija 90, 1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija v tem primeru nastopa kot poslovni partner izvajalca, ki posreduje pri prodaji kuponov s spletne strani www.kuponko.si - izvaja storitve plačila, tiska in oglaševanja kuponov na svojih prodajnih mestih. (v nadaljevanju: posrednik).

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor v tem primeru nastopa kot poslovni partner izvajalca, ki posreduje pri prodaji kuponov ponudnikov iz kataloga, dostopnega kupcem v poslovalnicah Pošte Slovenije in pri prodaji preko spleta Kuponko.si v poslovalnici Pošte Slovenije - izvaja storitve plačila, tiska in oglaševanja kuponov na svojih prodajnih mestih. (v nadaljevanju: Pošta Slovenije).

Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija v tem primeru nastopa kot poslovni partner izvajalca, ki posreduje pri prodaji kuponov s spletne strani www.kuponko.si - izvaja storitve plačila, tiska in oglaševanja kuponov na svojih prodajnih mestih. (v nadaljevanju: Petrol).

S spletnim mestom MediaStar in domeno MediaStar.si upravlja podjetje MediaStar Group, oglaševanje, d.o.o., ki predstavlja skupno spletno okolje za več partnerskih spletnih trgovin, ki ponujajo kupone po teh splošnih pogojih, in ki skrbi za varnost, vzdrževanje in nemoteno delovanje celotnega spletnega mesta, izvaja finančne transakcije ter ponuja celotno podporo uporabnikom spletnega mesta in vseh njegovih partnerskih spletnih trgovin (v nadaljevanju MediaStar).

Kupec je fizična ali pravna oseba, ki je uspešno opravila nakup kupona na eni izmed prodajnih mest.

Ponudba je ponudba vsake storitve ali izdelka, ki se oglašuje v katalogu ali na spletu Kuponko.si.

Ponudnik je poslovni partner izvajalca, ki ponuja določeno blago ali izvaja določene storitve, kot izhaja iz opisa v katalogu in opisa na spletu Kuponko.si.

Kupon je dokazilo, s katerim se kupec izkaže kot upravičen do koriščenja storitve ali prejema izdelka. Kupon je enak vrednostnemu bonu, ki ga kupec unovči oz. zamenja za storitev ali izdelek, ki je bil oglaševan v katalogu ali na spletu Kuponko.si.

Izvajalec s temi splošni pogoji ureja pravna razmerja med kupci, ponudniki in izvajalcem, ki nastanejo preko prodajnega kanala prodajnih mest. Vsa pravna razmerja, ki s temi splošnimi pogoji niso urejena ali niso podrobneje urejena pa se neposredno uporabljajo drugi splošni pogoji dostopni na spletni strani Kuponko.si in na prodajnih mestih, in sicer Splošni pogoji poslovanja Futurisimo, Splošni pogoji prodaje in MediaStar pogoji poslovanja ter drugi neposredno objavljeni in dostopni na spletni strani Kuponko.si.

 

2 Blagovne znamke

Kuponko.si je registrirana blagovna znamka imetnika družbe Futurisimo d.o.o., ki se uporablja tudi pri prodaji kuponov na prodajnih mestih.

 

3 Način nakupa

Fizična ali pravna oseba lahko opravi nakup katerekoli ponudbe, ki je objavljena na spletnem mestu Kuponko.si, na enem izmed več kot 1000 prodajnih mestih (210 prodajnih mest 3DVA in prodajnih mest, kjer 3DVA gostuje s svojo blagajno, na 64 Multi točkah bencinskih servisov OMV, na eni izmed več kot 410 poslovalnicah Pošte Slovenije ter na enem izmed več kot 350 prodajnih mest Petrol). 

Možna sta dva načina nakupa:

  • način: fizična ali pravna oseba prevzame številko za nakup kupona na Kuponko.si in plača želeno ponudbo na enem izmed prodajnih mest. Rezervirani kupon je aktiven 48 ur. V tem času je potrebno rezervirani kupon plačati in prevzeti, sicer rezervacija poteče. V primeru nakupa kupona iz kataloške prodaje fizična ali pravna oseba poštnemu uslužbencu pove 4-mesto kodo izbranega izdelka ali storitve iz kataloga.
  • način: fizična ali pravna oseba se na prodajnem mestu odloča med širšo paleto izdelkov, storitev in turizma.

Izbrani kupon s spletne strani kupec naroči pri uslužbenki prodajnega mesta. Za oddajo naročila uslužbenka uporabi spletno aplikacijo MediaStar. Po dokončno izvedeni oddaji naročila uslužbenka izroči kupcu natisnjen kupon in potrdilo o plačilu. En izvod potrdila o plačilu prejme kupec, enega pa v sistemu obdrži prodajno mesto za namene izvajalca.

 

4 Plačilo

Nakup kupona je možen z gotovino in vsemi plačilnimi sredstvi, ki jih v trenutku nakupa podpira prodajno mesto.

Strošek obdelave plačil in tiskanja kuponov na prodajnem mestu znaša 1,50€ na nakup za vrednost nakupa do 50,00€, oziroma 2,95% od nakupne vrednosti za vrednost nakupa nad 50,00€.

 

5 Uporaba in unovčevanje kuponov

Ko kupec opravi nakup na enem od prodajnih mest, prejme pri prodajalcu natisnjen kupon in potrdilo o plačilu. Na kuponu je generirana unikatna 7-mestna koda ter vsa navodila in potrebne informacije za unovčitev kupona pri ponudniku (kontakti ponudnika in podrobnosti o sami ponudbi, veljavnost kupona).

Kupec je dolžan preveriti ključne informacije storitve oz. blaga kot tudi pogoje in omejitve pri ponudniku. Posebej mora biti pozoren na omejitve glede pogojev koriščenja kupona in njegovo unovčljivost.

S kodo je seznanjen samo kupec. Kode se ne sme zlorabljati ali spreminjati.

Kupec soglaša in razume, da je za ravnanje s kuponom v celoti odgovoren sam. Izguba, poškodba ali kraja kupona je v celoti odgovornost kupca. Izvajalec ni odgovoren za morebitne zlorabe kuponov. Ob predložitvi kupona pri ponudniku kupec pridobi pravico za koriščenje storitev oz. pridobitev blaga.

Kuponi niso zamenljivi za denar. Za vse informacije in pojasnila v zvezi s ponudbami, uporabo in unovčevanjem kuponov je kupcem na voljo elektronski naslov [email protected]

 

6 Možnost vračila kupnine

Opravljeni nakup predstavlja pogodbeno razmerje, sklenjeno na daljavo, med ponudnikom in kupcem. V primeru odstopa od pogodbe kupec najkasneje v roku 14 dni od dneva nakupa kupona posreduje izvajalcu odstop od pogodbe, v primeru, ko kupon še ni bil unovčen, in sicer na naslov [email protected], izvajalec pa najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe kupcu vrne vrednost kuponov na transakcijski račun ali kot dobroimetje na spletni strani Kuponko.si.

 

7 Reklamacije in pritožbe

Za vso podporo kupcem skrbi podjetje MediaStar Group, oglaševanje d.o.o. vsak delavnik med 8. in 17. uro preko telefonske številke 070 477 277 ter elektronskega naslova [email protected]

Izvajalec je skrbno izbral ponudnike, ki se s svojimi izdelki in storitvami predstavljajo v mesečniku in na spletni strani Kuponko.si. Ponudnik se obvezuje, da bo pogodbeni promocijski proizvod oz. storitev zagotavljal na najboljši možen način ob upoštevanju standardov kakovosti, ki so enaki ali boljši od rednega poslovanja s kupci.

Izvajalec se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost z vzpostavitvijo učinkovitega sistema obravnavanja morebitnih pritožb in reklamacij. Izvajalec ni lastnik niti nima v lasti proizvodov ali storitev, ki jih ponuja potrošnikom preko mesečnika, spletne strani oz. na prodajnih mestih, zato ne more biti odgovoren za morebitne napake, škodo ali druge težave, ki lahko nastanejo pri uporabi teh proizvodov oz. storitev.

Za kakršne koli težave, škodo ali napake v zvezi s proizvodi oz. storitvami je odgovoren izključno ponudnik.

 

8 Pristojno sodišče v primeru sporov

Izvajalec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešujejo sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, bo o sporu odločilo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

9 Sprememba splošnih pogojev

Izvajalec si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te splošne pogoje, če je k temu zavezan skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi s tega področja ali oceni, da je to potrebno zaradi zagotavljanja zakonitega, varnega in kakovostnejšega poslovanja nakupa kuponov na prodajnih mestih. Spremenjeni splošni pogoji veljajo od objave na spletni strani Kuponko.si in se za posameznega kupca uporabljajo od oddaje naročila.


Zadnja objava splošnih pogojev: marec 2019.