NAZAJ
NA VRH

Hvala za vaše sporočilo!

Posredovali ga bomo prvemu prodajniku, ki ga srečamo pri avtomatu za kavo
in obljubimo, da se vam javimo v najkrajšem možnem času!

POSREDOVANO SPOROČILO

Ime in priimek:
Email naslov:
Telefonska številka:
Kategorija ponudbe:
Podjetje:
Naslov podjetja:
Vaše sporočilo:
NAZAJ NA VSTOPNO STRAN
Splošni pogoji poslovanja

 

Splošni pogoji poslovanja in uporabe portala Kuponko.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Ti pogoji predpisujejo pravila v zvezi z uporabo spletne strani Kuponko.si.

Splošno

S spletnim portalom Kuponko.si in domeno Kuponko.si upravlja podjetje Futurisimo d.o.o., oglaševanje. Futurisimo d.o.o. je preko portala Kuponko.si oglaševalec in posrednik pri prodaji storitev in izdelkov tretjih pravnih oseb (v nadaljevanju: ponudniki storitev). Futurisimo d.o.o. preko portala Kuponko.si zagotavlja informacijske storitve, upravlja z vsebinami in izvaja finančne transakcije. Podjetje Futurisimo d.o.o. je obvezano plačevati davek na dodano vrednost, ID za DDV je: SI77993390. Objavljene cene kuponov na spletni strani že vključujejo pripadajoči DDV (9,5% oz. 22% - odvisno od vsebine objavljene storitve ali izdelka).

Z uporabo spletne strani Kuponko.si izjavljaš, da se strinjaš z navedenimi pogoji in pravili ter pristajaš na uporabo te spletne strani v skladu z njimi. Pravica uporabe te spletne strani je osebno upravičenje uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.

Ob registraciji v sistem Kuponko.si pridobiš uporabniško ime, ki je enako naslovu tvoje elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo nedvoumno določata in te povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo iz obiskovalca postaneš uporabnik in pridobiš pravico do nakupa.

Kot uporabnik si osebno odgovoren za varovanje gesel (kot je to določeno v Izjavi o zaupnosti) na mestih, kjer obstajajo. Prav tako si seznanjen z dejstvom, da čeprav je internet na splošno varno okolje, so storitve včasih lahko prekinjene ali, da pride do dogodkov, ki so zunaj nadzora družbe Futurisimo d.o.o. Zato Futurisimo d.o.o. ne more biti odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov, ki lahko nastane med prenosom podatkov na internetu.

Čeprav je cilj Futurisimo d.o.o., da je spletna stran Kuponko.si na voljo 24 ur dnevno in 7 dni na teden, ta spletna stran včasih morda ne bo na voljo zaradi rednega vzdrževanja ali katerega drugega podobnega razloga. Kot uporabnik se tako strinjaš, da se ti lahko iz razlogov, ki so izven kontrole družbe Futurisimo d.o.o., dostop do spletne strani Kuponko.si prekine oz. je začasno nedostopen ali izključen.

Futurisimo d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali ukine vsak segment poslovanja, vključno in brez omejitev, pridržkov, časovne razpoložljivosti in opreme, potrebne za dostop ali uporabo strani. Poleg tega lahko Futurisimo d.o.o. preneha pošiljati kateri koli del podatkov ali kakršnekoli informacije, spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov in hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti.

Spreminjanje pogojev

Futurisimo d.o.o si pridržuje pravico, da kadarkoli brez odpovednega roka ukine ali spremeni kateregakoli od tukaj navedenih pogojev uporabe in/ali Izjave o zaupnosti podatkov. Take spremembe lahko med drugim vključujejo uvedbo nekaterih pristojbin ali plačil. Zato ti svetujemo, da redno prebiraš te dokumente, da bi bili obveščen o spremembah. V kolikor pride do sprememb teh dokumentov in od tega trenutka še naprej uporabljaš spletno stran Kuponko.si, pomeni, da se strinjaš s temi spremenjenimi postavkami, ki so trenutno veljavne. Vsaka sprememba ali izbris postavke začne veljati takoj, ko je objavljena na spletni strani.

Oprema

Sam si odgovoren za nabavo in vzdrževanje računalniške opreme, vključno z vso strojno in programsko opremo, ki jo poseduješ in jo uporabljaš, kot tudi drugo opremo, potrebno za dostop in uporabo te spletne strani ter za vse s tem povezane stroške. Futurisimo d.o.o. ni odgovoren za kakršno koli škodo na tvoji opremi, ki nastane kot posledica uporabe te spletne strani. 

Uporabniki

Spletna stran Kuponko.si in vse druge strani, vsebovane zdaj ali kasneje ter tiste, ki so na voljo preko zunanjih povezav do te spletne strani, so zasebna lastnina. Vsa medsebojna komunikacija in interakcija, ki poteka prek teh strani, mora biti v skladu s temi Pogoji uporabe in poslovanja. Od tebe zahtevamo in pričakujemo, da so vse tvoje dejavnosti v zvezi z uporabo teh spletnih strani v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

Teh spletnih strani ne smeš uporabljati za objavo ali posredovanje kakršnega koli materiala, ki ogroža ali kako drugače krši pravice tretjih oseb, gradiva, ki je po svoji naravi nezakonito, ogroža, je žaljivo, obrekljivo, ki izkrivlja resnico ali ogroža zasebnost, ki je vulgarno, opolzko ali je na kakšen drug način nezaželeno ali prepovedano v predmetni komunikaciji; materiala, ki spodbuja nezakonite dejavnosti ali kako drugače krši katere koli predpise, ali ki brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja družbe Futurisimo d.o.o. vsebuje oglaševanje ali ponudbo kakršnih koli proizvodov ali storitev. Vsako takšno obnašanje, ki po subjektivni presoji družbe Futurisimo d.o.o. omejuje ali preprečuje drugega uporabnika pri uporabi spletne strani Kuponko.si, je strogo prepovedano.

Te spletne strani ne smeš uporabljati za oglaševanje ali opravljanje kakršne koli komercialne, verske, politične ali druge nekomercialne promocije, vključno s pozivanjem uporabnikov te spletne strani, da postanejo člani drugih spletnih ali nespletnih storitev, ki predstavlja neposredno ali posredno konkurenco ali morebitno konkurenco družbi Futurisimo d.o.o.

Intelektualna lastnina

Vse gradivo na spletni strani Kuponko.si je v izključni lasti družbe Futurisimo d.o.o. ali pa se uporablja na podlagi izrecnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic ter imetnikov blagovne znamke in/ali modela. Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje, globoko povezovanje (deep linking) ali drugo spreminjanje teh spletnih strani brez izrecnega pisnega soglasja družbe Futurisimo d.o.o. je strogo prepovedano. Vsaka kršitev teh pogojev ima lahko za posledico kršitev avtorskih pravic, blagovne znamke ali katere koli druge oblike pravice intelektualne lastnine ter lahko vodi k začetku civilnih ali gospodarskih postopkov in/ali do kazenskega preganjanja kršiteljev.

Spletna stran Kuponko.si vsebuje gradivo, ki je zaščiteno z avtorsko pravico, blagovno znamko, modelom ter druge informacije, ki zajemajo pravice drugih fizičnih in pravnih oseb, vključno z, vendar ne omejeno na besedilo, programsko opremo, fotografije, video gradivo, grafike, glasbo, zvok, kot tudi celotno vsebino te spletne strani v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Futurisimo d.o.o je nosilec avtorskih pravic v zvezi z izbiro, koordinacijo, postavljanjem in izboljšanjem takšne vsebine, kot tudi pravic v zvezi z izvirno vsebino.

Kot uporabnik ne smeš spreminjati, objavljati, prenašati, sodelovati v prenosu ali prodaji, izpeljevati ali na kakršen koli način izkoriščati katere koli vsebine, delno ali v celoti. Samo z namenom lastne uporabe lahko prevzameš, izpišeš in hraniš materiale, ki so zaščiteni z avtorskim pravom. Kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdaja ali kakršno koli komercialno izkoriščanje prevzetega materiala brez izrecne pisne odobritve podjetja Futurisimo d.o.o. in nosilca avtorskih pravic niso dovoljeni.

Na spletni strani ne boš postavljal, objavljal ali na kakršen koli način naredil dostopnih materialov, ki so predmet avtorskih pravic, zaščite blagovne znamke ali drugih pravic intelektualne lastnine, brez izrecne odobritve nosilca te pravice. Futurisimo d.o.o. te ni obvezan obvestiti ali ti pomagati pri odločitvi, ali je določen material predmet avtorskih pravic. Ti si edini in izključno odgovoren za škodo, ki lahko nastane s kršenjem avtorskih pravic, zlorabo blagovne znamke in drugih pravic intelektualne lastnine, ali kakršne koli druge probleme, ki nastanejo v zvezi z objavo takšnih materialov.

Z objavo materialov na kateremkoli javno dostopnem delu spletnih strani kot končni uporabnik zagotavljaš, da nosilcu pravic do teh materialov - podjetju Futurisimo d. o. o. dovoljuješ izrecno brezplačno, stalno, nepovratno, neekskluzivno pravico in licenco za uporabo, reprodukcijo, modifikacijo, prilagajanje, objavljanje, prevajanje in distribucijo takšnega materiala (delno ali v celoti) na območju vsega sveta. Kot uporabnik dovoliš tudi drugim uporabnikom pravico do pristopa, pregledovanja, shranjevanja ali reprodukcije tega materiala za lastne potrebe. Podjetju Futurisimo d. o. o. dovoliš pravico do spremembe, kopiranja, objavljanja in distribucije katerega koli materiala, ki ga kot uporabnik narediš dostopnega na spletnih straneh.

Pogoji, navedeni v tem dokumentu, veljajo tudi v korist družbe Futurisimo d.o.o., njenih podružnic, povezanih družb in tretjih ponudnikov storitev ter družb z licenco, pri čemer ima vsak od njih pravico neposredno in v lastnem imenu uporabljati te pogoje.

Izjava o garanciji in omejitvi odgovornosti

Izrecno se strinjaš, da je uporaba spletne strani Kuponko.si izključno tvoja odgovornost. Ne Futurisimo d.o.o. ne njene podružnice ne nihče od njihovih zaposlenih, agentov, tretjih oseb ali licenciranih podjetij ne zagotavljajo, da uporaba spletnih strani ne bo prekinjena ali da pri njej ne bo prišlo do napak; ne jamčijo za posledice, ki lahko nastanejo z uporabo te spletne strani, niti za točnost, zanesljivost in vsebino katere koli informacije, storitve ali blaga, ki je podana preko te spletne strani.

Kuponko.si se obvezuje, da se bo po najboljših močeh trudil zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Kljub temu pa se lahko lastnosti ponudbe spremenijo zaradi delovanja tretjih ponudnikov izdelkov ali storitev in Kuponko.si ne uspe popraviti podatkov na spletni strani. V tem primeru boš kot kupec Kuponko.si obveščen o spremembi preko spletne strani in ti bo omogočen odstop od naročila ali zamenjava naročene ponudbe. Fotografije pri vsaki ponudbi je potrebno jemati kot simbolične in te ne zagotavljajo kakovosti izdelka ali storitve.

Izjava o odgovornosti se nanaša na vso škodo ali kakršnekoli poškodbe, ki jih povzroči kakršna koli slaba lastnost, napaka, izjema, prekinitev, brisanje, okvara, zamuda pri delu ali nepooblaščen pristop, sprememba ali zloraba zapisa, prekinitev pogodbe, neprimerno vedenje, malomarnost ali kakršna koli druga aktivnost. Izrecno potrjuješ, da Futurisimo d.o.o. ni odgovoren za žaljivo, neprimerno ali nezakonito vedenje drugih končnih uporabnikov ali tretjih oseb, in da tveganje za škodo, ki lahko nastane kot posledica navedenega, popolnoma prevzemaš sam.

Futurisimo d.o.o. ali druga fizična ali pravna oseba, ki je vključena v ustvarjanje, proizvodnjo ali distribucijo spletnih strani, vsebine, ki je povezana z njimi, ali programske opreme, v nobenem primeru ni odgovorna za kakršnokoli škodo, ki lahko nastane kot posledica uporabe ali zaradi nezmožnosti uporabe spletnih strani. Izrecno potrjuješ, da se pogoji tega poglavja nanašajo na celotno vsebino spletnih strani.

Poleg predhodno navedenih pogojev podjetje Futurisimo d.o.o., njegove podružnice, ponudniki informacij ali partnerji, ki urejajo vsebino spletnih strani, ne bodo odgovorni niti za kakršne koli napake, netočnost ali druge pomanjkljivosti, neustreznost ali neizvirnost informacij, ki se nahajajo na spletnih straneh, ne glede na njihov vzorec in trajanje, ne za kakršno koli zamujanje ali prekinitev prenosa informacij do tebe, ne za kakršna koli povpraševanja ali izgube, ki iz tega izhajajo. Nobena izmed zgoraj navedenih strani ni odgovorna za kakršna koli povpraševanja ali izgube tretje osebe, vključno z izgubljenim dobičkom.

Podjetje Futurisimo d.o.o. ni odgovorno za kakršno koli vsebino, ki jo ti kot uporabnik ali registrirani uporabnik ali nepooblaščeni uporabnik objaviš na spletni strani. Kakršna koli objavljena vsebina, ki je neprimerna, je lahko v vsakem trenutku odstranjena s strani podjetja Futurisimo d.o.o. Družba Futurisimo d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe, prilagajanja, brisanja ali odstranjevanja katere koli vsebine, za katero ugotovi, da ni primerna.

Nadzor

Futurisimo d.o.o. ima pravico, ne pa tudi obveznost, da v vsakem trenutku nadzira vsebino na spletni strani Kuponko.si, da bi zagotovila skladnost in upoštevanje teh Pogojev uporabe in poslovanja ter vseh drugih pravil, ki jih družba Futurisimo d.o.o. predpisuje; in da bi se zagotovila skladnost z vsemi ustreznimi zakoni, predpisi in drugimi akti. Brez omejevanja zgoraj navedenega si Futurisimo d.o.o. pridržuje pravico, da odstrani vse gradivo, za katerega po lastni presoji ugotovi, da ni v skladu s pravili, ki so določena tukaj, ali ki se mu zdijo kako drugače vprašljiva. 

Zasebnost

Kot uporabnik potrjuješ, da so vse razprave, ocene, komentarji, zasebna sporočila, klepetalnice oz. drugi načini pošiljanja sporočil ali medsebojne komunikacije javne, in ne zasebne narave, in da zato osebje družbe Futurisimo d.o.o. lahko preverja tvojo komunikacijo brez tvojega vedenja in izrecnega dovoljenja. Ker Futurisimo d.o.o. ne nadzira oz. odobrava vsebine, sporočil ali informacij, ki se lahko nahajajo v kateri koli skupnosti, družba ne nosi nikakršne odgovornosti v zvezi s to komunikacijo in za dejanja, ki izhajajo iz tvoje udeležbe v kateri koli komunikaciji, vključno z odgovornostjo za morebitno sporno vsebino. Nobena komunikacija, ki jo objaviš na sistemu Kuponko.si (ne glede na to, ali gre za klepetalnico, skupino za razpravo, forum ali podobno), se ne šteje za zaupno. Če določene spletne strani dovoljujejo objavo komunikacije, ki jih Kuponko.si obravnava kot zaupne, je to dejstvo izrecno navedeno na teh straneh. Glede objavljenih komentarjev, sporočil ali drugih informacij na tej spletni strani kot uporabnik preneseš na družbo Futurisimo d.o.o. pravico do uporabe teh komentarjev, sporočil ali informacij za promocije, oglaševanja, raziskave trga ali katere koli druge zakonite namene. Za več informacij glej Izjavo o zaupnosti podatkov družbe Futurisimo d.o.o. in stran Kuponko.si.

Licenciranje

Z objavo na ali prek te spletne strani dovoliš družbi Futurisimo d.o.o. brezplačno, pravno veljavno, nepovratno in neizključno licenco za uporabo, reproduciranje, spreminjanje, objavljanje, prilagajanje, predvajanje, distribuiranje, izvedbo in prikazovanje teh komunikacij kot samostojne ali kot del večje celote, v kakršni koli obliki, ne glede na nosilec medija ali prek katere koli tehnologije, bodisi znane oziroma kasneje razvite, in deleže teh pravic z večkratnimi delilniki te licence.

Nadomestilo škode

Strinjaš se, da podjetje Futurisimo d.o.o., njegove podružnice, njihove odgovorne osebe, zaposleni in agenti niso odgovorni za nadomestila škode ali stroškov, vključno s stroški pravnega zastopanja, ki lahko nastanejo z uporabo te spletne strani.

Prekinitev poslovnega sodelovanja

Futurisimo d.o.o. lahko kadar koli prekine poslovno sodelovanje s katerim koli uporabnikom. Družba si pridržuje pravico do trenutne ukinitve katerega koli tvojega gesla ali uporabniškega računa v primeru vedenja, za katerega Futurisimo d.o.o. po lastni diskrecijski oceni ugotovi, da je nesprejemljivo, kot tudi v vsakem primeru nespoštovanja pogojev s tvoje strani. V primeru ukinitve gesel ali uporabniških računov pogoji, ki veljajo za neregistrirane uporabnike, ne prenehajo veljati.

Blagovne znamke 

Kuponko.si je registrirana blagovna znamka imetnika družbe Futurisimo d.o.o. in zato so vse pravice v zvezi s to blagovno znamko izrecno pridržane. Če ni drugače navedeno, so vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na sistemu Kuponko.si, intelektualna lastnina njihovih imetnikov. 

Vsebina tretjih strani

Kuponko.si je, podobno kot ponudniki internetnih storitev (PIS), le distributer in ne izdajatelj ali avtor vsebin, ki jih pridobivajo tretje osebe in uporabniki. Zato Kuponko.si, tako kot javna knjižnica, knjigarna ali kiosk, nima uredniškega nadzora nad tako vsebino. Vsa mnenja, nasveti, izjave, storitve, ponudbe ali druge informacije in vsebine, objavljene s strani tretjih strani, vključno s ponudniki informacij javnega značaja ali za vse uporabnike prihajajo s strani odgovornih avtorjev ali distributerjev, in ne s strani družbe Futurisimo d.o.o. Ne Kuponko.si ne kateri tretji ponudnik informacij ne zagotavljajo točnosti, popolnosti ali uporabnosti katere koli vsebine, kot tudi ne jamčijo možnosti njene prodaje ali primernosti za posebno določen namen.

Vsebine spletnih strani večinoma predstavljajo mnenja in ocene ustreznih ponudnikov informacij, uporabnikov ali drugih uporabnikov, ki niso v pogodbenem razmerju z družbo Futurisimo d.o.o. Družba ne preverja in odobrava objave teh podatkov in zato ne more biti odgovorna za točnost ali zanesljivost katerega koli mnenja, nasveta ali izjave, ki se je pojavila na spletni strani Kuponko.si s strani osebe, ki ni pooblaščeni delavec družbe ali ne deluje v okviru svojih delovnih obveznosti.

Pod nobenim pogojem Kuponko.si ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi tvojega zanašanja na informacije, prejete preko sistema Kuponko.si. Na lastno odgovornost ocenjuješ točnost, popolnost ali uporabnost katere koli informacije, mnenja, izjave, svetovanja ali druge vsebine, ki je na voljo prek sistema Kuponko.si.

Kuponko.si vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb, ki jih vzdržujejo ponudniki vsebine. Te povezave so navedene izključno iz praktičnih razlogov in ne kot potrditev vsebine s strani družbe Futurisimo d.o.o. S tem družba izrecno zavrača kakršno koli povezanost z vsebino in točnostjo materialov, ki se nahajajo na spletnih straneh tretjih oseb. Če se odločiš dostopati do teh spletnih strani, to počneš na lastno odgovornost. Če nimaš podpisane pogodbe z družbo Futurisimo d.o.o., ki ti to izrecno dovoljuje, na spletni strani Kuponko.si ne smeš objaviti povezave do kakršne koli druge spletne strani. Kuponko.si si pridržuje pravico, da umakne svoje dovoljenje za objavo povezav kadarkoli in po lastni presoji.

Razno

Namen naslovov poglavij, ki so uporabljeni v tem dokumentu, je lažja orientacija in ti ne morejo na kakršen koli način vplivati na razumevanje besedila pogojev. Če pristojno sodišče ugotovi, da je kateri koli odstavek pogojev ničen, takšna ničnost ne bo vplivala na veljavnost ostalih določb pogojev. Če katera koli stran ne bo uveljavila pravic, ki so opredeljene v pogojih, ne velja, da se jih je odrekla ali da jih je izgubila.

Sedež podjetja Futurisimo d.o.o. se nahaja v Ljubljani, v Republiki Sloveniji. Za morebitne pravne spore, ki lahko nastanejo kot posledica uporabe spletnih strani, je pristojno sodišče v Ljubljani (razen če je s posebno pogodbo določeno drugače) in jih rešuje v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Z uporabo te spletne strani se strinjaš, da je za vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz ali je v povezavi s temi Pogoji ali v zvezi z njihovim uveljavljanjem pristojno sodišče v Ljubljani.

Struktura oglaševane ponudbe

Vsaka oglaševana ponudba na Kuponko.si ima določeno strukturo.

Kartica ponudbe
Na vstopni strani Kuponko.si so predstavljene ponudbe na t. i. “Karticah”, na katerih so slike ponudbe (dejanske ali simbolične). V levem zgornjem kotu je navedena višina popusta, na desnem zgornjem kotu pa se nahaja grafični simbol srca. Če ga uporabnik klikne, se mu ponudba prenese pod rubriko “Seznam želja”. Sledi naslov ponudbe, z navedenim popustom na začetku ali koncu stavka. Spodaj so navedeni ključni podatki o ponudbi, ki si sledijo drug pod drugim, opremljeni z grafičnim simbolom: lokacija ponudbe, podjetje, ki ponudbo izvaja, število oseb in morebitne nočitve pri turističnih ponudah ter število prodanih kuponov. V desnem spodnjem koto je zapisana cena ponudbe, najprej je prečrtana prvotna cena ponude, zraven pa znižana cena (oz. dejanska cena) ponudbe. Če ima ponudba več opcij, je zapisana najnižja cena in pred ceno je zapisano “od”. Če se uporabnik z miško dotakne “kartice”, se mu čez sliko prikaže strnjen in privlačen opis ponudbe. S klikom na “Kartico” pa se odpre natančen opis ponudbe.

Opis ponudbe

Popust - v primeru, ko popust ne predstavlja celega števila, se vrednosti do vključno 0,4 zaokrožijo navzdol in vrednosti od vključno 0,5 zaokrožijo navzgor. Pri računanju zaokrožene vrednosti uporabljamo dve decimalki (Pravila zaokroževanja in preračunavanja so določena v Uredbi sveta EU št. 1103/97).

Na vrhu je »Naslov« (v črnem tisku), z navedeno višino popusta (če ima ponudba več opcij, je zapisano “od x % popust” ali Huda cena).

Pod naslovom se nahajaja slika, ki se spreminja, na njej je pogosto pasica (s pomembno dodatno informacijo: npr. novo, iskano, eksluzivno, podaljšana unovčljivost, ime lokacije itd.) Slike so lahko dejanske, večinoma pa so simbolične, a prikazujejo bistvo ponudbe. Pod sliko se nahaja “Daljši opis”, kjer je natančnejša in privlačno zapisana razlaga ponudbe, ki pritegne uporabnika (v 5 vrsticah in več).

Pod njim se nahajajo “highlights” oziroma našteti glavni poudarki ponudbe. Njihov namen je, da dodatneje pritegnejo kupca oz. nudijo informacije zapisane v stavkih o prednostih nakupa ponudbe (le teh naj bi bilo od 5-10).

Ponudba ima lahko eno opcijo oz. “pop up” ali več:

  • a) Ena opcija
    V tem primeru je na svetlo zelenem okvirju zapisano “Ponudba vsebuje” in spodaj v alinejah konkretna vsebina ponudbe, ki jo kupec prejme z nakupom kupona. V levem kotu spodaj je okvirček “Kupi ponudbo”, če jo uporabnik klikne, se ponudba prenese v košarico. V desnem kotu pa prečrtana prvotna cena (v primeru Hude cene prvotna cena ni zapisana), pod njo višina popusta in z večjimi črkami poudarjena znižana (dejanska) cena ponudbe.

  • b) Dve ali več opcij
    Če ima ponudba dve ali več opcij, je vsebina, ki je skupna vsem opcijam navedena lahko nad opcijami ali pod opcijami z naslovom “Vse ponudbe vsebujejo”. Sledijo opcije, ki se nahajajo v zelenih okvirjih. Na vrhu je z zeleno napisan naslov ponudbe (nočitve, datumi odhodov itd.) pod njo je našteta ponudba te opcije (enako kot zgoraj gl. Ena opcija).

V turističnih ponudbah se spodaj lahko doda še program potovanja.

V samo ponudbo se lahko dodajo tudi video posnetki.

Na dnu ponudbe se nahaja izkaznica ponudnika. Najprej je zapisana blagovna znamka oz. lokacija izvajanja storitve, spodaj pa je povezava na domačo stran in če je ponudnik slovenski, še povezava na portal bizi.si. Sledi kratka predstavitev ponudnika oziroma opis turistične lokacije in namestitve. Če je podjetje tuje, pa so direktno pod opisom še ime, naslov podjetja in davčna številka. Pod opisom je zemljevid z označeno lokacijo, kjer se izvaja ponudba, ob njej pa kontaktni podatki ponudnika (ime ponudnika, naslov, telefonska številka in e-mail naslov).

Na desni strani ponudbe je ob sliki navedena najnižja cena za dotično ponudbo in popust (ali Huda cena), sledi informacija o številu prodanih kupov. Na zelenem ozadju je gumb z naslovom “Izberi ponudbo”, kjer se s klikom prikažejo vse opcije ponudbe (naslov, popust, število prodanih kuponov, znesek vračila v »Denarnico« in na desni strani je naveden način nakupa (dodaj v košarico ali nakup z gotovino, spodaj je navedeno število prodajnih mest in gumb “Kupi darilni kupon”.

Spodaj sledi informacija o pomoči uporabniku (čas dosegljivosti in telefonska številka). Pod njim so dodatne še nekatere informacije o ponudbi z dodanim grafičnim simbolom. Sledijo informacije o plačilu, kjer so (z logotipi) našteti načini plačila.

Sledijo “Pogoji koriščenja”, ki so za uporabnika najbolj pomembni, saj vsebujejo natančno določene pogoje koriščenja kupona. Vsi ključni podatki so dodatno poudarjeni (datum unovčljivosti, dodatne ugodnosti, možna doplačila, podatki o rezervaciji, koriščenje kupona in ostali pogoji oz. morebitni drugi pomembni podatki za koriščenje kupona). Pogoji koriščenja se ob tiskanju kupona natisnejo na kupon in so obvezujoči za uporabnika in za ponudnika.

Razlaga ostalih terminov

Začetna cena je cena ob objavi ponudbe. Cena ponudbe se spreminja, iz njene vsebine je jasno razvidno, čez koliko časa se bo to zgodilo.  

Denarnica je virtualna denarnica v katero lahko naložiš svoj denar in iz nje kot registriran uporabnik plačuješ kupone. Aktivacija se izvede, ko prejme podjetje Mediastar Group d.o.o. na transakcijski račun prejeto nakazilo pod pravilno navedeno referenco in potem ti v roku 24 ur naloži nakazan denar. Denar v virtualni denarnici nikoli ne zapade. Denar, naložen v Denarnico se lahko porabi izključno za nakup kuponov na Kuponko.si, in ti ga ni možno izplačati oz. vrniti.

V primeru, da znesek aranžmaja ni poravnan do datuma odhoda na počitnice: višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje. Odpoved potovanja je obvezno posredovati v pisni obliki.

Lestvica odpovedi:

45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 20 % cene aranžmaja;

29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40 % cene aranžmaja;

21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50 % cene aranžmaja;

14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 70 % cene aranžmaja; (90 %, ko je organizator potovanja turistična agencija Oasis tours)

7 dni do vključno dneva odhoda oziroma pričetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja; Neudeležba brez odpovedi – 100 % cene aranžmaja.

Turističnega aranžmaja zavihku »Počitnice z letalom« ni možno kupiti v poslovalnicah Pošte Slovenije, v trafikah 3DVA in v bencinskih servisih OMV z Multitočko.

"Zadnji dnevi" je oznaka na ponudbi, s katero uporabnike opozorimo, da je ponudba objavljena na spletni strani Kuponko.si še največ sedem (7) dni. 

Nagrajevanje zvestobe - pri vsakem nakupu v kateri koli partnerski trgovini spletnega mesta MediaStar.si ti povrnemo 0,5 % celotnega zneska na Denarnico, ki ga lahko izkoristiš v roku 90 dni od dneva povrnjenega zneska. Po 90 dneh se ta znesek izbriše, prav tako se povrnjeni znesek izbriše v primeru stornacije kupona. Povrnjeni znesek ni možno prenakazati na tvoj transakcijski račun. 

Darilni kupon ima isto strukturo kot navaden kupon, vendar na kuponu nista razvidna popust in cena storitve ali izdelka. Pri darilnem kuponu je omogočen tudi vpis sporočila, ki ga kot kupec kupona želiš prenesti obdarovancu oz. osebi, ki bo kupon koristila. Obstajajo 3 možnosti dostave darilnega kupona: prejmeš kupon na mail, natisneš kupon ali pa kupon pošljemo obdarovancu po pošti (doplačilo) v lepem darilnem pismu.

Košarica - na spletnem mestu Kuponko.si izbrane izdelke oz. storitve dodajaš v košarico s klikom na gumb “DODAJ V KOŠARICO”. V košarici lahko posameznim artiklom spreminjaš količino, jih odstraniš, lahko pa košarico tudi popolnoma izprazniš. V kolikor želiš kupiti več kosov istega artikla, v košarici povečaš količino. Cena se spremeni skladno s številom kosov. Ponudba je v košarici rezervirana le 60 minut, potem pa se izprazni oz. se izdelek vrne ponovno v prodajo. 

V košarici ne more biti istočasno turistični aranžma iz zavihka "Počitnice z letalom" in katerakoli druga ponudba objavljena na Kuponko.si ali Mediastar.si.

Huda cena je akcijska cena storitve oz. izdelka, pri kateri redna cena in popust nista opredeljena.

Zaokroži in doniraj - ob vsakem nakupu imaš možnost, da končni znesek zaokrožiš navzgor. Razliko bo podjetje MediaStar Group d.o.o. namenilo v dobrodelne namene in bo poskrbelo, da bo denar šel v prave roke ter bo ob vsaki donaciji obveščal javnost. V primeru reklamacije in vrnitve denarja kupcu, se znesek, ki ga je kupec doniral, ne vrne, temveč se vrne zgolj vrednost samega nakupa. 

Pravila uporabe kuponov

Za nakup kupona se od tebe zahteva registracija na spletni portal Kuponko.si. Brez tega nakup na tej spletni strani ni mogoč. Ta uporabniški račun je obvezen zaradi preprostega dostopa do tvojega seznama naročil, pregleda preteklih nakupov in urejanja nastavitev.

Kupon je enak vrednostnemu bonu, ki ga unovčiš oz. zamenjaš za storitev ali izdelek, ki je bil oglaševan na spletni strani Kuponko.si.

Plačila kuponov

Omogočenih je 5 načinov plačevanja kuponov:

  1. prek Denarnice, ki jo predhodno napolniš preko plačila z UPN nalogom
  2. s storitvijo VALÚ Moneta 
  3. s plačilno kartico (Mastercard, Visa, Visa Electron, Maestro preberi, Activa card, Diners)
  4. plačilo preko plačilnega naloga UPN (plačilo preko spletne banke ali preko položnice na banki ali pošti)

Po prejetju plačila se kuponi aktivirajo in takrat svoje kupone vidiš na Kuponko.si profilu, v zavihku Moji kuponi - Aktivni kuponi, kjer imaš možnost kupon natisniti ali si ga poslati v obliki SMS sporočila na svoj mobilni telefon.

Promocijska koda

Promocijska koda ti prinaša določeno ugodnost v obliki popusta ali konkretnega zneska. Promocijska koda je beseda ali kombinacija besed in številk, ki jo kot registrirani spletni uporabnik vneseš v 3. fazi nakupnega procesa v nakupno košarico v za to ustrezno polje. 

Pri vsaki promocijski kodi je navedeno, koliko časa je aktivna. Po preteku veljavnosti promocijske kode, ne moreš več uveljavljati ugodnosti.

Obstajata dve vrsti promocijskih kod: univerzalna in unikatna promocijska koda.

Univerzalna promocijska koda pomeni, da jo lahko koristi vsak registriran uporabnik. Koda je dostopna vsem, lahko je oglaševana na spletni strani Kuponko.si ali pa je poslana celotni bazi registriranih uporabnikov v newsletter-ju.  Če ni navedeno drugače, je število univerzalnih promocijskih kod neomejeno.

Unikatna promocijska koda ti je namenjena, če izpolnjuješ določene vnaprej definirane kriterije (na primer rojstni datum, nakup določenega izdelka, si del posebne ciljne skupine...). Do unikatne promocijske kode ima torej dostop samo omejen krog uporabnikov. Če ni navedeno drugače, lahko v določenem obdobju večkrat koristiš unikatno promocijsko kodo .

Promocijska koda je lahko uporabna za vse ponudbe, ki so aktivne na spletni strani, lahko pa je namenjena zgolj za določene ponudbe, kar je posebej navedeno. 

Pri nakupu kuponov iz Tržnice kuponov se promocijske kode ne upoštevajo.

Nakup izdelkov

V primeru nakupa izdelka preko spleta je potrebno med postopkom naročila (v spletni košarici) vnesti podatke za dostavo (ime, priimek, naslov in kontaktno številko). Ponudnik prejme vaše podatke ob aktivaciji kupona. Ponudnik se zavezuje, da bo izdelek odposlal v roku dveh delovnih dni od dneva aktivacije kupona.
 
V primeru nakupa kupona v Trakifi 3dva ali na bencinskih servisih OMV z Multi točko ali v poslovalnicah Pošte Slovenije je potrebno ponudniku zaradi dostave sporočiti šifro kupona in vaše kontaktne podatke: ime, priimek, naslov, in kontaktno številko na elektrenski naslov oz. telefonsko številko ponudnika, ki je navedena v pogojih koriščenja kupona.
 
Poštnina se plača ob naročilu izdelka (v spletni košarici oz. na prodajnem mestu), višina le-te pa je navedena v pogojih koriščenja kupona. 
 
Ponudnik se s podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju zavezuje, da bo pred objavo ponudbe na www.kuponko.si poskrbel za zadostno zalogo ponujenega izdelka. 

Splošni pogoji turistične agencije Futurisimo d.o.o.

V primeru, ko je podjetje Futurisimo d.o.o. organizator potovanja, veljajo splošni pogoji v nadaljevanju.

Odgovornosti organizatorja potovanja

Podjetje Futurisimo d.o.o, ki ima licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev, mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi poslovnimi običaji v turizmu. Podjetje je potniku dolžno nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebiti nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev, nastalih zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev, za katere prevoznik ni odgovoren v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami.

Nakup kupona

Podjetje Futurisimo d.o.o. poskrbi, da so v oglaševani ponudbi navedene vse potrebne informacije o morebitnih zahtevah za pridobitev vizumov, zdravstvenih formalnosti, potnih listinah in podobno. V primeru, ko kupec kupi kupon turistične ponudbe, je dolžan sam in na lastne stroške poskrbeti in organizirati lasten prevoz do mesta ponudnika, razen če je v konkretni ponudbi drugače določeno. Kupon je vrednostni bon, ki ga kupec zamenja za voucher ob prihodu na destinacijo. Prav tako je kupec dolžan upoštevati splošno zakonodajo države, v kateri koristi izdani voucher, ki velja v prometu z osebami, predvsem, če potuje v tujino, kot tudi ostalih držav preko katerih potuje. Ta zakonodaja se nanaša tako na potovalne listine in morebitne vizume, ki jih mora kupec imeti za obisk določene destinacije, kot tudi morebitne druge zavarovalniške police, zdravstvene zahteve in podobno. Kupec za le-te poskrbi sam. Kupec z nakupom potrjuje, da je pred potovanjem seznanjen z vsemi podrobnostmi, ki jih zahteva zakonodaja ciljne države o prometu z osebami in da potuje z veljavnimi potovalnimi dokumenti in vsemi dodatki, ki jih morebitna destinacija zahteva, poleg veljavnih potnih listin.

Potni dokumenti

Potnik, ki potuje v tujino, mora imeti veljaven dokument (potni list ali drug veljaven ustrezen dokument), s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Futurisimo d.o.o. bo potnika opozoril na navedeno že v ponudbi o turističnem aranžmaju.  V primeru da država, kamor potuje, pogojuje vstop na svoj teritorij z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in se ravnati po zahtevah te države. Futurisimo d.o.o. za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja iz tega naslova ne odgovarja.

Prav tako je dolžnost potnika, da pred potovanjem pridobi vizume za države, kamor potuje (v kolikor ta država zahteva za vstop na svoj teritorij vstopne vizume) in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. V primeru zavrnitve vstopa v državo zaradi neurejenih dokumentov ali drugih ovir nosi vse stroške potnik sam.

Potnik je dolžan v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, osebne dokumente nositi vedno s seboj.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na organizatorja potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršne koli povrnitve stroškov.

Obvestila pred odhodom

Kupci prejmejo kupon, ki vsebuje vse potrebne podrobnosti o storitvah, ki so jih kupili, točen naslov, kjer lahko kupljeno storitev koristijo ter datum veljavnosti kupona. 

Zdravstveni predpisi

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Informacije o zdravstvenih predpisih bodo navedene v ponudbi oz. bodo potniku na voljo že pred nakupom turističnega aranžmaja oz. kupona. Vsak potnik je dolžan sam preveriti zdravstvene predpise držav, kamor potuje, in se po njih ravnati. Futurisimo d.o.o. ne odgovarja za morebitne zaplete ali prekinitev oz. odpoved potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, kamor potuje, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

Reševanje pritožb

Potnik ne more uspešno uveljaviti znižanja cene ali povračila kupnine, v kolikor na kraju samem takoj ne reklamira neustreznosti storitve pri predstavniku ali vodniku organizatorja ali ponudniku storitve (npr. hotelirju, prevozniku ...). Potnik lahko organizatorju potovanja poda zahtevek za znižanje cene oz. odškodninski zahtevek v pisni obliki v zakonsko določenem roku po zaključku potovanja, ki v času sprejema teh splošnih pogojev znaša 2 meseca.

Organizator odgovarja potniku za nastalo škodo največ do višine cene aranžmaja oškodovanega potnika.

Organizator bo odgovoril na pritožbo potnika v roku 8 delovnih dni.

Reklamacije

Kuponko.si ni lastnik niti nima v lasti proizvodov ali storitev, ki jih promocijsko ponuja prek spletne strani Kuponko.si, zato ne more biti odgovoren za morebitne napake, škodo ali druge težave, ki lahko nastanejo pri uporabi promocijskih proizvodov oz. storitev. Za kakršne koli težave, škodo ali napake v zvezi s promocijskimi proizvodi oz. storitvami, ki jih določa Partner, je odgovoren izključno Partner sam kot lastnik proizvoda oz. ponudnik storitve.

Stvarne napake na izdelkih, kupljene s kuponom, rešuje kupec s ponudnikom. 

Ekipa Kuponko.si se bo trudila, da bo vse reklamacije obravnavala resno in poizkušala najti ustrezen način za tvoje zadovoljstvo kot tudi zadovoljstvo ponudnika. Za kvalitetno opravljeno storitev je odgovoren ponudnik; Kuponko.si ti zgolj posreduje ponudbo Ponudnika.

V kolikor vseh informacij o aktualni ponudbi ne dobiš pri nas, kontaktiraš ponudnika storitve, ki ti bo o svojih storitvah znal podrobneje svetovati.

Na vse reklamacije bomo odgovorili v roku 8 dni. Reševanje reklamacij bo potekalo v skladu z določili Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov. 

Kot uporabnik portala Kuponko.si imaš pravico, da v 14 dneh od aktivacije oz. nakupa kupona, v kolikor kupon do dneva odstopa od pogodbe še ni bil unovčen, odstopiš od pogodbe po 43. č Členu ZVPot, ne da bi ti bilo treba navesti razlog za tvojo odločitev. Denar ti lahko vrnemo v Denarnico, po izrecni želji pa tudi na transakcijski račun oz. kreditno kartico. Rok se začne šteti en dan po nakupu kupona. V primeru odstopa od pogodbe po 43. č členu ZVPot ti bomo kupnino vrnili nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa.

Po 5. odstavku 43. č člena ZVPot, razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka 43. č člena pri teh pogodbah:

1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

2. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

3. o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

4. o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

5. o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;

6. o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;

7. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;

8. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

9. o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;

10. sklenjenih na javnih dražbah;

11. pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;

12. o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;

13. o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.


Če v primeru nakupa kupona za koriščenje storitve kupec pred pričetkom opravljanja storitve opravi rezervacijo termina opravljanja storitve, je kupon unovčen, ko kupec kupona od ponudnika prejme potrditev rezervacije.

V primeru nakupa kupona za koriščenje storitve nastanitve ali kupona za paketno potovanje oziroma turistični paket (aranžma), je kupon unovčen z dnem, ko ponudnik storitve kupcu potrdi rezervacijo termina koriščenja storitve.

Če je kupec pri nakupu znesek zaokrožil in doniral denar, mu pri reklamaciji donacije ne vrnemo, temveč se mu vrne samo znesek nakupa.

Zaradi varstva osebnih podatkov in zaščite uporabniških profilov se za veljaven odstop od pogodbe šteje le pisni odstop preko e-pošte ali navadne pošte, s priloženim izpolnjenim obrazcem.

Obrazec za odstop od pogodbe je na voljo tukaj

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obveščamo, da ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z ZIsRPS. Spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) je na voljo tukaj.

Če si blago že prejel in odstopil od pogodbe, ga vrneš ali izročiš ponudniku, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh.

Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa nosi kupec kupona.

Vse morebitne reklamacije po tem roku rešuješ s ponudnikom storitve oz. izdelka v reklamacijskem roku, ki je za ponudnika storitve oz. izdelka osem (8) dni od posredovane pisne pritožbe s tvoje strani. V tem roku ti je ponudnik storitve oz. izdelka dolžan posredovati pisni ali ustni odgovor na posredovano pritožbo. 

V primeru odstopa od pogodbe kot potrošnik kriješ stroške vračila blaga, če je potrebno.

Vračilo denarja za kupone, ki so unovčljivi le na določen datum (koncerti, izleti, itd.), je možno izključno v primeru, ko je zahtevek za vračilo denarja poslan vsaj 24 ur pred začetkom dogodka, v nasprotnem primeru vračilo denarja ni možno.

Za neizkoriščene kupone oz. bone po izteku njihove veljavnosti vračilo denarja ni možno, saj Kuponko.si po izteku akcije ponudniku izplača ves denar od prodanih kuponov, zatorej vsa morebitna vračila denarja potem vrši ponudnik storitve ali izdelka.

Za vračilo kupnine se uporablja določba drugega odstavka 43.d člena Zakona o varstvu potrošnikov, po katerem mora podjetje vrniti kupnino nemudoma oziroma v roku štirinajstih (14) dni po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Kuponko.si vračilo denarja izvede najkasneje v roku štirinajstih (14) dni od dneva posredovanih podatkov za vračilo denarja.

Izjava o zaupnosti podatkov

Izjava o zaupnosti podatkov (v nadaljevanju Izjava) se nanaša na tajnost podatkov, ki se z uporabo spletne strani www.kuponko.si zbirajo in shranjujejo v bazah podatkov podjetja Futurisimo d.o.o. in MediaStar Group d.o.o.

Futurisimo d.o.o. in MediaStar Group d.o.o. se zavezujeta, da bosta ščitili tvojo zasebnost, ko si povezan na spletno stran Kuponko.si. V nadaljevanju si preberi, katere informacije o tebi zbiramo in kako te informacije uporabljamo. Še posebej pozorno in v celoti preberi tvoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov.

Z dostopom do naše spletne strani ali uporabo naše spletne strani v celoti potrjuješ, da si prebral, razumel in da se strinjaš z vsemi pogoji o zaupnosti podatkov in načinom uporabe naše spletne strani. V primeru vprašanj o zaupnosti podatkov nam pošlji e-pošto na elektronski naslov [email protected].

Pravica do spremembe Izjave o zaupnosti podatkov

To Izjavo lahko spremenimo v katerem koli trenutku in je kot spremenjena Izjava veljavna od trenutka, ko jo objavimo na spletni strani Kuponko.si. Če nadaljuješ z uporabo te spletne strani po objavi spremenjene Izjave, pomeni, da sprejemaš vse njene pogoje, zato tibpriporočamo, da občasno ponovno prebereš Izjavo zato, da bi bili obveščen o morebitnih spremembah. Kot uporabnik si sam odgovoren za redno pregledovanje spletne strani Kuponko.si in spremljanje morebitnih sprememb v Izjavi.

Vrste zbranih podatkov in njihova uporaba

O tebi na naši spletni strani zbiramo dve vrsti podatkov: osebne in neosebne identifikacijske podatke.

Osebni identifikacijski podatki se nanašajo na naslednje:

To so podatki, ki te identificirajo kot uporabnika in se uporabljajo in pridobivajo v določenih aktivnostih (v nadaljevanju Identifikacijske aktivnosti). Ko se vključiš v katero koli aktivnost na naši spletni strani, ko ustvarjaš uporabniški račun, ko naročaš izdelke ali storitve od nas ali naših partnerjev, ko objavljaš vsebino in/ali objavljaš besedilo na forumu, ko sodeluješ na natečajih ali nagradnih igrah, ki jih sponzoriramo mi ali naši partnerji, ko izpolnjuješ ankete, objavljaš komentarje, pošiljaš povratne informacije nam ali našim partnerjem, ko iščeš informacije o naših storitvah, ko odgovarjaš na oglas za delo, ko objavljaš video posnetke ali podpisuješ posebne ponudbe s tretjih strani preko naših spletnih strani, te lahko prosimo za tvoje podatke: ime in priimek, naslov (vključno s poštno številko), naslov elektronske pošte, telefonsko številko in datum rojstva. Ko naročaš izdelke ali storitve, lahko od tebe zahtevamo, da posreduješ informacije o številki vaše kreditne kartice, datumu veljavnosti in tudi za dovoljenje ter s tem povezane informacije. Od vrste aktivnosti je odvisno, ali so podatki, ki jih podajaš, določeni kot obvezni ali kot neobvezni. Če ne zagotoviš potrebnih informacij za določene aktivnosti, ki se zahtevajo, se ne boš mogel vključiti v to aktivnost. Vključevanje v identifikacijske aktivnosti s tvoje strani je prosta izbira.

Osebne identifikacijske podatke uporabljamo za zagotavljanje ponudbe izdelkov in storitev, organiziranje nagradnih iger in natečajev, izboljšanje delovanja te spletne strani, izboljšanje naših oglaševalskih in promocijskih prizadevanj, analiziranje uporabe spletnih strani Kuponko.si, izboljšanje naše ponudbe proizvodov in storitev ter preverjanje vaših izkušenj s tretjimi stranmi. Če uporabljaš našo spletno stran za pošiljanje informacij ali proizvodov drugim osebam, lahko hranimo tvoje osebne podatke in osebne podatke katerega koli prejemnika. Kontaktne informacije prejemnika lahko uporabljamo, da bi mu omogočili pregled in sprejem tvojega darila ali omogočili prejemniku dostop informacij, ki si jih zahteval in ki smo ti jih poslali. Prav tako lahko uporabljamo osebne podatke za reševanje problemov, izvajanje administrativnih nalog, vzpostavljanje stika s tabo, pregledovanje pogodbe, pregledovanje ustrezne zakonodaje in sodelovanje s pristojnimi organi.

Tvojih osebnih identifikacijskih podatkov ne bomo posredovali drugim posameznikom ali družbam, razen v nadaljevanju zapisanih izjemah. Nekatere storitve ali proizvode nudimo v sodelovanju s takšnimi podjetji, kot so npr. restavracije ali trgovine na drobno. Določene osebne podatke (ime, priimek, e-mail naslov in kraj bivanja) lahko posredujemo takim podjetjem, da ti lahko ponudijo boljšo storitevali proizvod in te na podlagi tvojih podatkov identificirajo, da si uporabnik Kuponko.si. Ta podjetja ti ne bodo neposredno pošiljala oglasnih sporočil, če se za to ne odločiš. Osebne podatke bomo posredovali tem podjetjem le v primeru, če se vključiš v Identifikacijsko aktivnost.

Tvoje osebne identifikacijske podatke lahko posredujemo tudi tretjim osebam, saj nekatere naše storitve in proizvode ponujamo preko tretjih oseb. Te opravljajo določene dejavnosti v našem imenu, kot so prenos in distribucija naših administrativnih in promocijskih sporočil. Tvoje osebne podatke lahko posredujemo takšnim ponudnikom za izpolnjevanje naročil, dostavo paketov, pošiljanje pošte in elektronske pošte, upravljanje natečajev ali nagradnih iger, odstranjevanje podvojenih podatkov na seznamu strank, analizo podatkov, zagotavljanje oglaševalskih storitev, zagotavljanje rezultatov iskanja in povezav, obdelavo plačil s kreditno kartico, upravljanje spletne strani Kuponko.si, reševanje problemov in zagotavljanje storitev. Osebne podatke posameznikov in družb, s katerimi smo v poslovnem razmerju, lahko zbiramo in posredujemo ponudnikom storitev za boljše doseganje naših administrativnih nalog. Uporaba tvojih osebnih podatkov s strani teh posameznikov in družb je urejena z izjavami o zaupnosti podatkov teh posameznikov in družb in ni pod našim nadzorom.

Tvoje osebne identifikacijske podatke lahko posredujemo za našo zaščito in za zaščito drugih. Te podatke smemo razkriti, če smo prepričani, da bo njihovo razkritje pomagalo pri pregonu ali je to potrebno kot posledica sodnega naloga za zagotavljanje skladnosti s to Izjavo o zaupnosti podatkov, pogojev za uporabo naše spletne strani ali drugih pogodb, ter za varovanje lastninske pravice ali varnosti te spletne strani, njihovih uporabnikov ali drugih oseb.

V primeru prevzema družbe Futurisimo d.o.o. bo družba naslednica dobila podatke, ki jih hranimo, vključno z osebnimi identifikacijskimi podatki. Vseeno pa bodo ti podatki še naprej predmet te Izjave o zaupnosti podatkov.

Neosebni identifikacijski podatki se nanašajo na naslednje:

To so podatki, ki ne omogočajo tvoje identifikacije. Te vrste informacij lahko vključujejo postavke, kot so Uniform Resource Resource Locator (URL) spletne strani, ki si jih obiskal preden si odprl našo spletno stran; URL spletnih strani, ki jih obiščeš po odhodu iz naše spletne strani; vrsto brskalnika, ki ga uporabljaš ter tvoj internetni protokol (IP) naslov. Mi in/ali naši pooblaščeni ponudniki storitev in oglaševalci lahko samodejno zbiramo/jo te podatke, ko obiščeš našo spletno stran s pomočjo elektronskih orodij, kot so piškotki in merilne kode (web beacon) ter spletni tag-i (pixel tag).

Neosebne identifikacijske podatke uporabljamo za odpravljanje težav, upravljanje spletne strani, analizo trendov, zbiranje demografskih podatkov, analize skladnosti z veljavno zakonodajo in sodelovanje s pristojnimi organi. Prav tako lahko te podatke posredujemo našim pooblaščenim ponudnikom storitev in oglaševalcem, da bi izmerili splošno učinkovitost našega spletnega oglaševanja, vsebin in programiranja. Neosebne identifikacijske podatke razkrijemo ali posredujemo našim partnerjem in oglaševalcem. Zbrane demografske podatke (ki ne vsebujejo osebnih identifikacijskih podatkov) lahko posredujemo oglaševalcem, s katerimi sodelujemo pri oglaševanju na naši spletni strani. Te agencije lahko uporabljajo neosebne identifikacijske podatke o vašem obisku na teh in drugih spletnih straneh, da lahko preko uporabe mrežnih oznak oglašujejo proizvode in storitve.

Posodobitev in popravek podatkov

Kadar koli imaš možnost spremeniti osebne identifikacijske podatke, ki jih hranimo o tebi. Spremembo nam sporoči na [email protected] in v sporočilu navedi tvoje ime, priimek, naslov in e-mail ter katere podatke želiš posodobiti. V zvezi s tvojimi osebnimi identifikacijskimi podatki lahko zahtevaš tudi izbris, kljub temu pa v našem sistemu hranimo pretekle transakcije, zato ni mogoče izbrisati podatkov, povezanih s preteklimi transakcijami preko naše spletne strani.

Pošiljanje sporočil uporabnikom

Pri nakupu naših izdelkov in storitev imaš izbiro, katera sporočila želiš prejemati. Če želiš, ti bomo poslali informacije o aktivnosti tvojega uporabniškega računa in informacije o tvojih nakupih, ter tudi posodobitve o naših ponudbah in promocijah. Ni mogoče izključiti prejemanja administrativnih e-sporočil, ki se nanašajo na tvojo aktivnost na spletni strani, povezano z uporabniškimi računi, zahtevki ali vprašanja v zvezi z nakupi.

Izbiraš lahko, ali boš prejemal promocijska e-sporočila ali sms sporočila, ki se nanašajo na oglaševanje proizvodov in storitev. 

Elektronska sporočila (email)

Tvoj e-mail hranimo v bazi ter le tega uporabljamo v trženjske namene. Pošiljanje dnevnih ponudb je brezplačno. Če teh sporočil ne želiš več prejemati, se lahko kadarkoli po registraciji odjaviš tako, da pošlješ zahtevo na elektronski naslov [email protected]

Od prejemanja sporočil boš odjavljen v roku 7 dni od oddane zahteve za odjavo.

Sporočila SMS

Tvojo telefonsko številko uporabljamo in hranimo skladno z določili zakona o varstvu osebnih podatkov. V uporabi je zgolj za trženjske namene. Pošiljanje dnevnih ponudb je brezplačno in če le-teh ne želiš prejemati, se lahko kadarkoli po registraciji odjavite-pošljite zahtevo na elektronski naslov [email protected].

Ponudnik bo s tabo stopil v stik prek sredstev komunikacij na daljavo le, če temu izrecno ne nasprotuješ.

Promocijska sporočila bodo vsebovala:

- oznako, da so to oglasna sporočila,

- oznako, kdo je pošiljatelj,

- oznako v primeru, da gre za različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, v katerih bodo tudi jasno določeni pogoji udeležbe,

-jasno oznako, kako se odjaviti od prejemanja oglasnih sporočil.

Kot registrirani uporabnik soglašaš, da te bo Kuponko.si dnevno obveščal o ponudbi prek e-sporočil ali SMS sporočil v skladu s konceptom spletne strani. Ta sporočila bodo vsebovala naslednjo vsebino:

- nedvoumno bodo označena kot redna sporočila dnevne ponudbe,

- jasno razvidnega pošiljatelja,

- jasno določeno vsebino sporočila,

- jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

Varstvo podatkov

Do tvojih osebnih identifikacijskih podatkov lahko na naši spletni strani dostopaš s tvojim e-mail naslovom in geslom. To geslo je šifrirano.

Za vso škodo, ki bi nastala zaradi zlorabe gesla ali v povezavi z njegovo uporabo, si odgovoren izključno sam in Kuponko.si ne nosi nobene odgovornosti. Tvoji osebni podatki so shranjeni na strežniku, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe. Določeni občutljivi podatki se zakodirajo z uporabo tehnologije Secure Socket Layer (SSL), saj na ta način lahko zagotavljamo, da so tvoji osebni podatki nedosegljivi za nepooblaščeno uporabo. Ker pa noben prenos podatkov prek interneta ni povsem brez tveganja, ne moremo jamčiti za varovanje vseh podatkov, ki se prenašajo na ali z naše spletne strani.

 

Zadnja objava splošnih pogojev: julij 2020.